บริการของสำนักงานบัญชี AJ Accounting and Audit

รับทำบัญชี
รับทำบัญชี

รับทำบัญชีรายเดือน / รายปี ยื่นภาษีรายเดือน ปิดงบการเงิน วางแผนภาษี

รายละเอียด
รับทำวีซ่า
รับทำวีซ่า

บริการยื่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ work permit และให้คำปรึกษาด้วยทีมงานมืออาชีพ

รายละเอียด
รับจดทะเบียนบริษัท
จะทะเบียนบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางแผนภาษีธุรกิจก่อนดำเนินการ

รายละเอียด

ด้านการบัญชี

ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด มีประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ

ขอวีซ่า

บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่า,บริการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา,บริการยื่นขอวีซ่า,บริการทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้าในไทย,บริการแจ้งอยู่เกิน 90 วัน

ยื่นแบบภาษี

จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3,53), จัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, จัดทำ ภงด.51 ( ประมาณการรายได้ ), จัดทำ ภงด.50 จัดทำงบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

เกี่ยวกับเรา

มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงบัญชี


เราเป็นองค์กรที่รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในมาตราฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล

เราคิดค้นและนำเสนอบริการทางการบัญชีอันเป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าเรา และลงทุนเพื่อบุคลากรของเราให้ได้รับการพัฒนาในทุกโอกาสเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของการบัญชี

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องมากที่สุด โดยบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อเรา

รับทำบัญชี

หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง