บริการของสำนักงานบัญชี AJ Accounting and Audit Co., Ltd

รับทำบัญชี
รับทำบัญชี

รับทำบัญชีรายเดือน / รายปี ยื่นภาษีรายเดือน ปิดงบการเงิน วางแผนภาษี

รายละเอียด
รับทำวีซ่า
รับทำวีซ่า

บริการยื่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ work permit และให้คำปรึกษาด้วยทีมงานมืออาชีพ

รายละเอียด
รับจดทะเบียนบริษัท
จะทะเบียนบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางแผนภาษีธุรกิจก่อนดำเนินการ

รายละเอียด

ด้านการบัญชี

ให้บริการจัดทำบัญชี ยื่นภาษี และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีแบบครบวงจรโดยผู้ทำบัญชีที่มีประสพการณ์ทางด้านภาษีอากรมากกว่า 10 ปี

ขอวีซ่า

ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า ให้บริการเปลี่ยนประภทวีซ่า ยื่นขอวีซ่า ต่ออายุใบอนุญาติทำงาน และ แจ้งอยู่เกิน 90 วัน

ยื่นแบบภาษี

จัดทำแบบภาษัหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, 3, 53, 54 ฯ) จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) จัดทำ ภงด.51 (ประมาณการรายได้) จัดทำภงด.50 จัดทำงบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ (cpa)

เกี่ยวกับเรา

มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงบัญชี


A.J Accounting ให้บริการด้านบัญชีและวีซ่าอย่างครบวงจร ได้แก่ จดทะเบียนธุรกิตทุกประเภท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ให้บริการทางด้านบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบภายใน วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชี และ ภาษีอากร ขอใบอนุญาติในการประกอบธุกิจต่างๆ บริการจดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงการขอวีซ่า และ ใบอนุญาติการทำงานให้กับชาวต่างชาติ

ทีมงานของเรามีประสพการณ์มากกว่า 20 ปี เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพราะด้านในแต่ละบริการ ด้วยริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่เป็นมิตร จึงทำให้ลูกค้าผู้รับบริการเชื่อมั่นและไว้วางใจในริการของเรา เรายินดีให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) รวมถึงผู้ที่มีความคิดที่จะเริ่มทำธุรกิจ

ติดต่อเรา

รับทำบัญชี

หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง